Podążaj za nami i polub nas:

Prawo Pracy

 

  • umowy o pracę, umowy o współpracę, umowy cywilnoprawne
  • umowy dla członków zarządu, umowy menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji
  • regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzenia
  • analizy prawne w zakresie spełniania przez pracodawcę norm prawa pracy, analizy i projekty dokumentacji pracowniczej
  • rozwiązanie stosunku pracy, rozwiązywanie sporów pracowniczych, w tym reprezentowanie przed sądami pracy
  • dyskryminacja w stosunku pracy, molestowanie, mobbing