Podążaj za nami i polub nas:

Prawo nieruchomości

 

  • umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, sprzedaży, darowizny, o roboty budowlane, przenoszenie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego
  • analiza prawna nieruchomości, due diligence
  • ustanawianie i znoszenie obciążeń nieruchomości np. hipotek
  • reprezentacja przed sądami, organami administracji, organami nadzoru budowlanego
  • zakładanie oraz zmiany w księgach wieczystych