Prawo handlowe

Podążaj za nami i polub nas:

Prawo handlowe

Doradztwo Prawno Gospodarcze

 • doradztwo przy tworzeniu oraz likwidacji spółek
 • zmiany w spółkach m.in. sprzedaż udziałów, prokura, likwidacja, upadłość, połączenie, zmiana wysokości kapitału zakładowego, zmiany w zarządzie
 • przekształcanie, fuzja, podziały spółek
 • przekształcanie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową
 • doradztwo prawne przy złożonych transakcjach handlowych
 • sprawy sądowe z zakresu prawa handlowego
 • obsługa prawna bieżącej działalności gospodarczej, sporządzanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych spółek
 • przygotowywanie dokumentów Spółki (projektów uchwał wspólników, protokołów zgromadzeń organów Spółki, sprawozdań zarządu z działalności Spółki, umów, regulaminów, pozwów, pism procesowych itp.)

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Veriv Kancelaria Prawno-Gospodarcza  nie tylko windykuje ale przede wszystkim pomaga firmom i ich zarządom w problemach gospodarczo – ekonomicznych. Nasza Kancelaria pomoże Tobie w każdym zakresie natomiast sam musisz zdecydować komu chcesz powierzyć rozwiązanie problemu. Nie czekaj poproś o pomoc póki nie jest za późno.

VeriV S.A dokona następujących czynności aby ocalić twój Biznes:

Restrukturyzacja twojego przedsiębiorstwa ,która polega na  gwałtownych zmianach w aktywach, pasywach lub organizacji firmy. Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja jest równoważna z transformacją.

Restrukturyzacja naprawcza: polega ona na wprowadzaniu zmian, które mają naprawić przedsiębiorstwo w celu ustabilizowania jego funkcjonowania, oraz osiągnięcia dodatniego bilansu. Jest to najtrudniejszy rodzaj restrukturyzacji do przeprowadzenia.

Oferta jest skierowana do firm mających problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań. Oferujemy:

 • Całkowite lub częściowe umorzenie zobowiązań publicznoprawnych (podatków i innych zobowiązań), oraz rozłożenie na raty zaległości z tytułu składek na ZUS
 • Zawarcie i wdrożenie ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych.
 • Przygotowanie programu restrukturyzacyjnego Twojej firmy
 • Kompleksową strategię negocjacji z Twoim wierzycielem
 • Badanie Twojej firmy , szukanie oszczędności , minimalizacje kosztów produkcji , wdrażanie nowych projektów, przekształcenia prawno – organizacyjne, a nawet pozyskanie nowych rynków zbytu dla produkowanego przez Ciebie towaru lub świadczonych usług.

Plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa to nie tylko negocjacje z wierzycielami to również naprawa wieloletniego wkładu , jaki wniosłeś w budowę i funkcjonowanie Twojej firmy , który nie musi zostać zniweczony z powodu chwilowego załamania.

Wykorzystamy zasady analizy finansowej oraz praktyczną i merytoryczną wiedzę, pozyskamy środki finansowe , przygotujemy biznes plan i redukcję kosztów stałych na dalszy rozwój Twojej firmy. Nasi doradcy ekonomiczni przeprowadzą inne konieczne działania w kierunku odzyskania płynności finansowej Twojego przedsiębiorstwa.