Podążaj za nami i polub nas:

Prawo cywilne

  • spory sądowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego
  • sporządzanie pism procesowych (wezwania do zapłaty, pozew, apelacja, zażalenia, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty do nakazu zapłaty)
  • doradztwo przed sądowe,  postępowanie sądowe, zabezpieczające oraz egzekucyjne
  • roszczenia o naruszenie dóbr osobistych
  • roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi za wady
  • analiza prawna dokumentacji
  • umowy – przygotowanie, negocjowanie, opiniowanie, rozwiązywanie, wykładnia, renegocjacje m.in. umowy najmu, zlecenia, kupna,     roboty budowlane, o pracę
  • prawo rzeczowe, w tym prawo dotyczące nieruchomości oraz zabezpieczeń