Podążaj za nami i polub nas:

Prawo administracyjne

 

  • postępowania przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA)
  • postępowania przed organami administracji rządowej i samorządowej
  • postępowanie przez Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi (SKO)
  • skargi na bezczynności organów administracji publicznej
  • zaskarżenia decyzji administracyjnych oraz uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego